Центральний вхід
Наша адреса: м. Київ,
вул. Віталія Скакуна, 14
Поштовий індекс: 03065
Електронна пошта: 161sch@gmail.com
Телефон: (044)497-73-13

План роботи
атестаційної комісії

середньої загальноосвітньої школи № 161 м. Києва
у 2023-2024 н.р.

Дата

Порядок денний

Виконавець

Документ

09.10.2023

1. Про ознайомлення з Положенням про атестацію педагогічних працівників

2. Про розподіл обов'язків між членами АК закладу освіти

3. Про затвердження списку педагогів, які підлягають черговій та позачерговій атестації

4. Про затвердження строків проведення атестації у 2023-2024 н.р.

5. Про затвердження графіка роботи АК

6. Про визначення строків подання педагогічними працівниками атестаційній комісії документів, що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення

Секретар АК

Протокол № 1

26.12.2023

1. Про розгляд, перевірку достовірності документів педагогічних працівників, які атестуються, встановлення дотримання вимог п.8.9 Положення про атестацію.

2. Про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, визначення зі складу членів АК, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, затвердження графіку заходів з його проведення(за потреби).

Секретар АК

Члени АК

Протокол № 2

26.02.2024

1. Про оцінку професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обов'язків і вимог професіного стандарту(за наявності).

2. Про підготовку творчих звітів вчителів, які атестуються.

Члени АК

Протокол № 3

26.03.2024

1. Про порядок голосування.

2. Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році.

Голова АК

Протокол № 4